Från baksidestexten:

"Är det herrn som är doktor

 Uppsala på 1880-talet. Han har nyss blivit assisterande stadsläkare och det åligger honom att ha uppsikt över stadens ”offentliga” kvinnor. En gång i veckan undersöker han dem och ibland patrullerar han nattetid gatorna tillsammans med en poliskonstapel för att se till att de inte stör ordningen. Allt ska skötas med största möjliga diskretion. Men när en av de unga kvinnorna vädjar till honom om hjälp förmår han inte neka henne den. Han går över en gräns, och en tystnad börjar breda ut sig kring honom vart han går i staden och mellan honom och hans hustru."

...under många år på 1800-talet, och en bit in på 1900-talet fanns systemet med "reglementering" också i Sverige. Det innebar att alla prostituerade, eller "offentliga kvinnor" som man sade regelbundet skulle "besiktigas" - för att undvika att de spred könssjukdomar som den grasserande syfilisen. Systemet fanns bland annat i Uppsala och var om man så vill själva sinnebilden för den oscarianska dubbelmoralen. Alla papper finns bevarade - inte minst protokollen från de läkare som var satta att "besiktiga" de prostituerade. Vilka människor döljer sig bakom namnen och de korta noterna? Vilka var de  "offentliga kvinnorna" - och de andra - de som var satta att hålla systemet igång?

"Jag vill inte tjäna" är en artonhundratalsroman, om artonhundratalsmänniskor. Men det är under det 1880-tal då handlingen utspelar sig som det börjar spricka i det gamla och en ny tid börjar ta form. Vad jag frågade mig var: vem levde med ett sådant system? Hur stod man ut? Vad gjorde det med en?

På så vis, menar jag, handlar romanen lika mycket om oss.

Ola Larsmo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs ett avsnitt ur boken här. Klicka på omslaget.