Landskap med gestalter

Om William T Vollmanns romansvit


En kortare version publicerad i Dagens Nyheter 031195

 

 

Mitt i natten vaknar inuitflickan Reepah och ger sig upp för att leta. Hon är ensamstående mor i en liten by i det arktiska Kanada, hon börjar få hjärnskador av att sniffa tändargas. Nu rotar hon runt i sitt lilla hus efter något. Hennes vite älskare vaknar till och frågar vad hon söker. Somebody stole my secrets, säger hon. Somebody stole my secrets.

   Det är först dagen efter som den unge mannen förstår att hon menade ”cigarettes”.

 

Scenen återfinns ungefär mitt i William T Vollmanns storartade och märkliga roman The Rifles (1994), den hittills senaste i sviten Seven Dreams: a book of North American landscapes. Romanserien omfattar i nuläget tre band, förutom The Rifles även The Ice-shirt (1990) och Fathers and Crows (1992). Det ska bli sju. I all tysthet har han åstadkommit en ny sorts roman.

   Vollmann, som är född 1959, debuterade 1987 med tegelstenen You Bright and risen Angels, en Pynchon-inspirerad historia om kriget mellan insekterna och elektriciteten. Allt utgår från bilden av nattfjärilarna som kretsar kring lampan: men tänk om de inte är fascinerade? Tänk om de attackerar den?

  Elektriciteten är här det onda, insekterna de goda. Det är lätt att översätta debutverkets grundkonflikt till ett enkelt civilisationskritiskt schema: natur mot teknik. En sådan enkelhet motsägs i sin tur av den sprudlande uppfinningsrikedomen i texten, som arbetar sig bortom enkla motsatser. Men efter den kanske väl duktiga debuten har Vollmann sökt sig åt helt andra håll: det dokumentära draget har sakta vuxit fram tills det erövrat förgrunden. (Redan 1982 hade han gett sig iväg till Afghanistan, där han reste tillsammans med Mujahedin i syfte att skriva en reportagebok. Den kom ut först tio år senare, under titeln An Afghanistan picture show, med den självironiska undertiteln ”How I saved the world”.)

   Det självdestruktiva drag som går att utläsa ur Vollmans biografi är kanske vad som gjort honom till en kultförfattare. När han skrev You bright and risen angels arbetade han som programmerare på ett dataföretag och gick aldrig hem. På kvällarna skrev han på romanen, åt vad som fanns i godisautomaten, sov under sitt skrivbord och fick småningom sparken.

  I nästa verk, ”The Rainbow stories” (1989) och novellsamlingen ”Whores for Gloria” (1991) är han bokstavligen ute i kylan. Han sade sig att han ville uppsöka

”förlorade själar och marginaliserade människor, med hoppet om att jag genom att förstå dem på något sätt skulle kunna hjälpa dem.” Det låter naivt; men berättelserna är inte naiva. Som Vollman sagt står man inför mycket enkla moraliska val om den man intervjuar för en bok börjar spy därför att de behöver en fix; ger man dom pengar eller ber man att få komma tillbaka senare? Var går gränsen mellan den litteräre betraktaren och den deltagande människan? För Vollman existerar den inte. Han är motsatsen till Tjechovs Trigorin.

   Han började besöka prostituerade och betalade dem för att berätta. Han bad om ”lyckliga historier” och fick något annat. Hela tiden har han varit på jakt efter det extrema; som när han uppsökte den magnetiska nordpolen och sånär frös ihjäl, en resa som finns skildrad i ”The Rifles”. Han har levt tillsammans med skinskallar och rökt crack. Allt detta finns i dokumentärvolymen ”Open all night” (1995), skriven med fotografen Ken Miller.

  I de intervjuer han gett är Vollmann vänligt irriterad över den barnsliga fascination hans livsstil skapar hos somliga läsare; det där är inte viktigt, de uppvisar den småborgerliga äckellusten inför det faktum att samhället har en undersida.

   Men en helt annan episod, som han också skrivit om, ligger bakom det som ser ut som en uppenbar dödsdrift. När han var sju år skulle han vara barnvakt åt sin lillasyster: hon drunknade. Som Vollmann säger: ”jag var inte tillräckligt uppmärksam.” Den uppmärksamhet på allt och alla man finner i hans prosa är plågsamt stark. Ett stickande vitt ljus faller över sidorna, påminnande om den arktiska sommarsolen.

 

Den mediala bilden av Vollmann kan ge intryck av att han ägnar sig åt en sorts gonzo-journalistik: jag var där och jag var också hög. Inget kunde vara felaktigare. Det är en förenkling att placera honom i en ”litterär strömfåra” eller ett fack: men han brukar tidvis föras till linjer i amerikansk prosa som ”transgressive fiction” eller ”hyperfiction”, lösa grupperingar av författare som har det gemensamt att de söker sätta sig över genregränserna, ta in element från populärkulturen, vetenskapen, massmedia. En prosa som är intresserad av kollisionen mellan de olika språk som ständigt mässar i våra egna huvuden.

  I Vollmanns historiska romaner går han ett steg längre. Här hör man en eftertänksam, noggrant registrerande författarröst, möter man en exakt stilsäkerhet. Det handlar främst om hur olika språk och erfarenhetsvärldar möts, bryts, misslyckas med att smälta samman. Översättningen är inte en möjlighet.

   Det var under arbetet med the Rainbow Stories, ”ett försök att förstå Amerika” som det slog honom att de horor som blev hans vänner så ofta arbetade på de parkeringsplatser som tycktes uppta större delen av landet. ”Och vad fanns där förut?”’

 

”Jag har alltid varit fascinerad av Ovidius Metamorfoser, och från honom hämtade jag idén om en serie olika tidsåldrar på vår kontinent,  var ålder underlägsen den föregående. Av rent litterära och didaktiska skäl bestämde jag mig för sju drömmar och således sju tidsåldrar.”

 

Vad Vollmann skildrar är det katastrofala kulturmötet mellan indianer och inuiter å den ena sidan och européerna å den andra. Perspektivet i de tre utkomna delarna är arktiskt, platsen hela tiden de ”okända” delarna av den nordamerikanska kontinenten: Pond Inlet, Port Resolute, Nordvästpassagen. I vilken stil kan man då skriva in ett så fruktansvärt möte?

  Ingen. Och alla. Just de skärande stilkasten är ett av hans främsta verkningsmedel.

Här finns inklippta bitar av ren reseskildring, teckningar, utdrag ur vetenskapliga rapporter. Dessa står mot ”vanlig” romanprosa, fabricerade och äkta myter, som den om sälkvinnan Sedna, vilken också intresserat Hans Peter Duerr. Skarpast blir texten i de historiska avsnitten, där Vollmann odlar en märklig pastisch.

  The Ice-Shirt handlar om vikingarnas ankomst till Vinland, som enligt deras egna berättelser då var ett land utan is. Den hade de med sig: strax efter deras ankomst började klimatet att hårdna. Över hela mötet mellan islänningar och inuiter ligger sorgen tung: de är alla skeendets fångar. Delar av berättelsen är avfattade på den isländska släktsagans korthuggna språk, men det är ett språk som läcker, som skapar brutala ironier genom tvära stilbrott. Aldrig har väl isbergsmetaforen, för ett språk där mycket ligger under textens yta, varit mer passande.

   Del två, ”Fathers and Crows” handlar om mötet mellan jesuitmissionärer och crow-indianer i 16- och 1700-talets Kanada. Mot-texten är här Ignatius av Loyolas andliga skrifter och den märkliga, mysticistiska kurialprosa som lägger stora delar av människan i skugga och groteskt förstorar andra. Vollmann går i närkamp med de olika språken, vrider ur dem som disktrasor. Men han söker inte den ”översättning” som skulle mynna ut i - falsk - försoning. I hans värld är allt läsbart - sprickorna i den arktiska isen stavar ord på inuitiska alfabet - men mycket litet möjligt att översätta. Hans berättelser söker de betydelser som inte låter sig flyttas, inte är metaforiska till sin natur. (Metafor betyder just ”bära över”.)

   Vollmann menar själv att Fathers and Crows är hans främsta verk. Men den roman som drabbat mig starkast är den senaste i sviten, The Rifles.

   Centrum i berättelsen är redogörelsen för sir John Franklins misslyckade försök att finna Nordvästpassagen. Denne frös vintern 1847 fast med sitt fartyg Terror i vattnen utanför King Williams Island och omkom. Ett antal räddningsexpeditioner skickades ut och de fynd av döda kroppar man gjorde tydde på kannbalism, att de engelska gentlemännen tuggat på varandra.

  I The Rifles välts relationen mellan de upptäcktsresande och ursprungsbefolkning fram och tillbaka, som sanden i ett vasktråg. Långa sjok handlar om Franklins expedition, skrivna i en mästerligt härmad 1800-talsengelska - med ironiska övertoner.

   Under detta ligger den tragiska kärlekshistoria i nutid mellan Reepah och den vite ryggsäcksluffaren ”Subzero”, en modern utforskare. De möts aldrig, går om och  skadar varandra - och hur skulle det kunna vara annorlunda?

  Till detta ska läggas de renodlat dokumentära inslagen. En essä om gevärets historia, kunnig och engagerad. Långa faktablock och förhörsutskrifter kretsande kring den tvångsförflyttning av inutitbefolkningen som kanadensiska myndigheter utförde på femtiotalet, upp till de obeboeliga områden där Franklin en gång dog. Allt kretsar kring samma punkt: den magnetiska nordpolen, själv på vandring. Är Franklin identisk med Subzero? Var det inte sökandet efter Reepahs ”secrets” som ledde honom in i isens grepp? Vem äter vem?

  Söker man en modern prosa, som gör litteraturen till ett redskap för förståelse ska man leta här. I bastardspråket, den sammansatta, orena romanen, som synliggör gränserna mellan människor snarare än att måla över dem med en allt försonande sentimentalitet.

  Ingenting låter sig hållas fast i detta språk. Allt är på vandring, personer, platser, händelser. Vad som finns kvar är en oändlig sorg, ett lysande arktiskt landskap. Med människor. Utan dem.

 

 

Adressen till ”the unofficial William T Vollman Hompage”

 http://home1.gte.net/csweet/vollmann.htm